CamperVerhaal: Vlaams koppel op reis door Spanje (16) (2024)

CamperVerhaal: Vlaams koppel op reis door Spanje (16) (1)
  • Rubrieken: SpanjeVerhalen
  • Lees meer over: verhalen over spanje, spanjeverhalen

INTRO: Colyne en Laurens, een Vlaams koppel besmet met het reisvirus, namen afscheid van hun huis en job voor onbepaalde tijd. Samen met hun energieke, driejarige hond, Barry, ontdekken ze sinds een jaar het veelzijdige continent Europa. Campervan Grace, hun tijdelijke huis op wielen, brengt hen op bekende en minder bekende plekjes. Sinds vier maanden gaat hun route door het indrukwekkende Spanje. Benieuwd naar hun reisverhalen en uitdagingen? Reis dan hier met ze mee.

Op weg naar Teruel wordt er in laatste instantie nog even halt gehouden bij Quesos La Val. Een kaasfabriek die we als kaasliefhebbers gewoonweg niet links konden laten liggen. Wij en kaas zijn als de heilige drievuldigheid.

Wanneer een vrouwenstem van Google ons laat weten dat we gearriveerd zijn op de plaats van bestemming, slaat de twijfel even toe of we wel het juiste adres hebben ingegeven. Een laagbouw met een wat desolate indruk, niet meteen de kaasfabriek die we in gedachten hadden. Tot we het logo op een gevel geverfd zien staan. Het fabriekje is volledig omheind, de poort is dicht, maar een bordje met ‘ABIERTO’ doet vermoeden dat we naar binnen kunnen. Zodra we de poort openzwaaien, komt een vriendelijke Latino helemaal in het wit op ons af en lacht een rij parelwitte tanden bloot. We kunnen hem volgen naar een eenvoudig kamertje waar de fabrieksverkoop plaatsvindt. Een enkele koeltoog met wat blokjes vacuümverpakte kazen en op de muur prijken wat ingekaderde prijzen – goud, zilver en brons – als getuigschriften in een dokterskabinet. Die prijzen zijn meteen ook de reden waarom we tot hier zijn afgezakt. Op één ervan lezen we: ‘mejor queso del mundo. Feria de Trondheim.’ Tiens, bekend tot in Noorwegen.

Na de nodige uitleg over de verschillende kazen, weten we nog steeds niet welke in een tasje mogen dus vraag ik maar om een proevertje. Maar zelfs dan is het moeilijk kiezen, ze smaken allemaal even lekker, maar net iets anders. We besluiten wat verschllende halvekilootjes mee te nemen.

Na dit gastronomisch intermezzo hervatten we onze weg tot in Teruel, de dunst bevolkte provinciehoofdstad van Spanje die zich pakweg tussen het eerder bezochte Zaragoza bevindt en Valencia, een stad waar wij straks heen zullen gaan. Maar eerst Teruel, een oude stad die maar liefst zevenhonderd jaar onder bewind stond van de Moren wat er op vandaag nog steeds aan te zien is. Overal merk je Mudejarstijlkenmerken op zonder dat je er een kenner voor hoeft te zijn. Zo is er de ‘Torre Mudejar de El Salvador’, een prachtige, middeleeuwse toren met een al even mooie legende waar de liefde voor iets tussen zat. Twee moslims, beiden toevallig architect waren verliefd op dezelfde vrouw. De vader zou zijn dochter schenken aan diegene die de mooiste toren zou bouwen in de kortste tijd. Zo rezen er twee torens op, haast tweelingen naast de kerken van San Martín en El Salvador. Het werden prachtexemplaren, want de metselvaardigheden van de Mudejars waren in het hele koninkrijk vermaard en gewaardeerd.

Echter stond de toren van de hand van Omar wat scheef en huwde Zoraida met zijn concurrent.

Een beetje Pisa in Spanje aldus de legende.

We wandelen door de binnenstraten van Teruel en passeren langs vitrines waar prachtige vazen en borden staan uitgestald met schitterende patronen. Hoe mooi ze ook ogen, de prachtige keramiek blijft waar ze staat, want in een camper komt niet goed. Iets verderop hangen Spaanse hammen te drogen als moderne lampenkappen in een trendy interieur. Onderaan de hammen is een klein kegeltje te zien dat op zijn kop staat om te beletten dat druppels vet op de hoofden van de klanten zou belanden. Het gaat om de beroemde witte hammen van Teruel, hammen met een DOP-label, een streekspecialiteit waar je makkelijk twee keer de prijs voor betaalt dan een “gewone” Ibéricoham.

Na de stadsverkenning verplaatsen we de camper op een nietszeggende grote parking in de buurt van een supermarkt waar campers zijn toegelaten. Verse broodjes ‘s morgens, handig, maar meer ook niet. We vallen in slaap op de ritmische slagen van het lokale trommelkorps dat nog even tot laat in de avond moet oefenen voor alweer een zoveelste processie. Spanjaarden houden nu eenmaal van hun ‘fiestas’…

¡Saludos desde España! Laurens, Colyne en Barry.

PS: Wie interesse heeft in onze avonturen, dit kan via onderstaande link naar onze Polarsteps.

‘Vlaams koppel op reis door Spanje’ vertelt het verhaal van Colyne en Laurens die samen met hun campervan Grace door Europa reizen. Volg hun avonturen in Spanje via onze SpanjeVerhalen, of lees hun reisverslagen op Polarsteps.

CamperVerhaal: Vlaams koppel op reis door Spanje (16) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 6183

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.